Previous Page  3 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 64 Next Page
Page Background

- [OGVNK /¢ªVGTKOK\

Sizlere her geçen gün daha güzel ve yeni hizmetler vermeyi gaye edinen müessemiz

yªlªnda da dWvar DlQM MüçüM DQy Eiltli DüyüM DQy Eiltli ve masa taMvimleri tiEar­

günlüM aLandalar ve deHter çe«itleri ile hizmetinizdedir

&Wvar ve Eiltli taMvimlerimiz hizmet yªlªnda

ülMede

«ehrin namaz vaMitleri

ile dünya /üslümanlarª için mühim Dir hizmeti H¡ etmenin haMlª sür¯rWnW ya«amaMtadªr

6aMvimlerimiz Mendi tesislerimizde Maliteli ithal Ma£ªda iMi renM DasMª sa£lam Eilt derin ve

dQyWrWEW Dir mWhtev¡ ile hazªrlanªR DasªlmaMtadªr

6aMvim MartQnlarªmªz

Z Em eD adªnda

gr MartQna disRersiyQn l¡Mlª QlaraM

Dasªlmª«tªr

6ürMiye vilayetleri için taMvimlerimiz Mªsªm QlaraM DasªlmaMtadªr 6aleR edilen illerin

ilçeleri için DlQM taMvim yaRªlmaMtadªr

;Wrt dª«ª taMvimlerimiz ise ŸngilizEe #lmanEa *QllandaEa #rnavWtça #zeriEe ve

'ndQnezEa dillerinde QlmaM üzere #lmanya (ransa Ÿngiltere #HriMa #meriMa

-anada #vWstralya $alManlar Ÿsviçre Ÿtalya $elçiMa ŸsMandinavya *Qllanda

$Wlgaristan ;Wnanistan 4Qmanya /QldQvya -ªrgªzistan /Q£Qlistan #sya

2asiHiM ve -ªDrªs QlmaM üzere tQRlam DlQM taMvim DasªlmaMtadªr

#yrªEa ¦zel taMvim DlQ£W QlaraM Hirmalara reMlamlª DlQM taMvim DasMªsª yaRªlmaMtadªr

œzel DlQM taMvim ¦rneMleri sayHa

nte mevEWttWr

)¦stermi« QldW£WnWz alaManªz için çQM te«eMMür ederiz /WvaHHaMiyet #ll¡hü 6e¡l¡ndandªr

(azilet 0e«riyat